O Projekcie - Projekt Wspólna idea
Baner

O Projekcie

Projekt Wspólna idea/ Common idea

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

Koncepcja stworzenia tego projektu oraz jego modyfikacji do wersji online narodziła się z inspiracji młodzieży. Czując się innymi i mniej akceptowanymi w społeczeństwie odczuwali oni potrzebę zmiany takiej sytuacji.

 

Młodzież chce też być bardziej aktywna społecznie i zawodowo oraz chce dowiedzieć się czy osoby niepełnosprawne z innych krajów czują się równie obco przebywając w naszym kraju. Z tego powodu nawiązali współpracę z uczniami ze szkoły partnerskiej na Ukrainie.

 

Dzięki temu wspólnie doszliśmy do wniosku, iż łączy nas wiele m.in. w kontekście potrzeby pokazania społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne i obcokrajowcy to równoprawni obywatele!

 

Poprzez realizację projektu zamierzamy zwiększyć poziom wsparcia młodzieży niepełnosprawnej w procesie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym (aktywne uczestnictwo w życiu społecznym) oraz przeciwdziałać negatywnemu odbiorowi obcokrajowców przebywających w Polsce.

 

Ponadto chcemy pokazać młodzieży, że bariery językowe nie są przeszkodą dla procesu integracji międzynarodowej.

 

 

The project in the online version is based on the principle of active participation of young people. When developing its assumptions in the online version a group of 13 disabled youth from Poland (students of the Special Educational Center No. 6 in Lodz ) and 13 visually impaired youth from Ukraine (students of the General Education Centre No. 11 in Kherson) took part. Thanks to these activities a project was created with the contribution of teachers from both countries.

 

The goal of the project is to prevent discrimination and social exclusion of young people with fewer opportunities (people with visual impairment) by acquiring the competences necessary for active participation in social and professional life and acquiring IT competences (added value of an online project).

 

The main project activity will consist of a 7-day online youth exchange (VIII 2020; both groups will operate in their countries), based on the principles of non-formal education, communication without prejudices (national and disability-related), using artistic activities (an online festival of culture, art and tradition) and sport events including parasport activities.

Script logo